Философия познания. К юбилею Людмилы Александровны Микешиной: [сб. ст.]

Other Authors:Щедрина Т. Г. (Editor), Степин В. С., Лекторский В. А., Гайденко П. П., Мотрошилова Н. В., Пружинин Б. И., Автономова Н. С., Грифцова И. Н., Порус В. Н., Делокаров К. Х., Шилков Ю. М., Касавин И. Т., Артемьева Т. В., Федотова В. Г., Махлин В. Л., Герасимова И. А., Брюшинкин В. Н., Столович Л. Н., Маркова Л. А., Розин В. М., Ольхов П. А., Кантор В. К., Пономарева Г. М., Киселева М. С., Пишун С. В., Семаева И. И., Дмитриева Н. А., Длугач Т. Б., Арутюнян М. П., Ажимов Ф. Е., Баксанский О. Е., Кармин А. С., Медведев Н. В., Князев В. Н., Яшин Б. Л., Суворова О. С., Зыкова Г. Н., Микешин И. М., Марков Б. В., Сердюков Ю. М., Микешин М. И.
Published: М. РОССПЭН
Series:Humanitas
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description:663, [1] с.
ISBN:978-5-8243-1495-3