Система моря Лаптевых и прилегающих морей Арктики: современное состояние и история развития

Corporate Author:Каледин Н. В.
Other Authors:Кассенс Х. (Editor), Лисицын А. П. (Editor), Тиде Й. (Editor), Полякова Е. И. (Editor), Тимохов Л. А. (Editor), Фролов Е. И. (Editor), Кахро Н. М., Кодина Л. А., Петрова В. И., Шевченко В. П., Кириллов С. А., Карклин В. П., Гордеев В. В., Баух Д., Федоров Г. Б., Кособокова К. Н., Вишнякова И. И., Федорова И. В., Романовский Н. Н., Зигерт К., Рекант П. В., Большиянов Д. Ю., Стрелецкая И. Д., Баух Х. А., Талденкова Е. Е., Штайн Р., Клювиткина Т. С., Кандиано Е. С., Кузнецова Т. В., Бибоу Н., Королева Л. В., Троян В. Н., Степанец О. В., Галимов Э. М., Батова Г. И., Куршева А. В., Виноградова А. А., Махотин М. С., Дмитренко И. А., Карелин И. Д., Эрленкойзер Х., Андерсен Н., Швамборн Г., Абрамова Е. Н., Макаров А. С., Елисеева А. А., Гаврилов А. В., Куницкий В. В., Ширмейстер Л., Тумской В. Е., Гусев Е. А., Григорьев М. Н., Шнайдер В., Васильев А. А., Степанова А. Ю., Фаль К., Новичкова Е. А., Городинский А., Стародубцева И. А., Лембке-Йене Л., Кунц-Пиррунг М.
Published: М. МГУ
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description:605 с. [16] л. цв. ил.
ISBN:978-5-211-05716-6