LEADER 02362nlm0a2200529 i 4500
001 RU/БФУ им.И.Канта/BOOK/81(075.8)/Д 181-227997376
005 20170619000000.0
010 |a 978-5-9765-0708-1 
100 |a 20170112d2016 |||y0rusy0150  
101 0 |a rus 
102 |a RU 
105 |a y j Э 000yy 
106 |a s 
135 |a uruuuuuuuuuuu 
200 1 |a Общее языкознание и история языкознания  |b Электронный ресурс  |e курс лекций   |e учеб. пособие для лингвист. вузов и фак.  |f В. П. Даниленко 
205 |a 3-е изд., стер. 
210 |a Москва  |c Флинта  |d 2016 
215 |a 1 on-line, 272 с. 
337 |a Режим доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=23380. - Лицензия до 31.12.2017 
606 |a Языкознание 
610 1 |a ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
610 1 |a ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
610 1 |a ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА 
610 1 |a ЛИНГВОСЕМИОТИКА 
610 1 |a ЛИНГВОЭПИСТЕМОЛОГИЯ 
610 1 |a ЛИНГВОПРАКСЕОЛОГИЯ 
610 1 |a ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 
610 1 |a ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА 
610 1 |a ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 
610 1 |a ЛИНГВОФИЗИКА 
610 1 |a РЕЧЕВЫЕ ЗВУКИ 
610 1 |a БИОЛИНГВИСТИКА 
610 1 |a СЛУХ 
610 1 |a АРТИКУЛЯЦИЯ 
610 1 |a ПСИХОЛИНГВИСТИКА 
610 1 |a ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ 
610 1 |a ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАУКОВЕДЕНИЕ 
610 1 |a ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 
610 1 |a ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
610 1 |a ЛИНГВОЭТИКА 
675 |a 81(075.8) 
686 |2 rugasnti  |a 16.01.09 
700 1 |a Даниленко  |b В. П.  |4 070 
801 0 |b БФУ им.И.Канта  |a RU  |c 20170112 
801 1 |b БФУ им.И.Канта  |a RU  |c 20170619 
852 5 |a БФУ им.И.Канта  |b ЭБС Ibooks  |j 81  |p RU 
856 4 |u http://ibooks.ru/reading.php?productid=23380  |z Общее языкознание и история языкознания