Логический анализ языка. Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее

Other Authors:Арутюнова Н. Д. (Editor), Апресян В.Ю., Богуславская О. Ю., Бочавер С. Ю., Брагина Н. Г., Гловинская М. Я., Крылова Т. В., Кустова Г. И., Постовалова В. И., Рябцева Н. К., Сахарова О. В., Семенова С. Ю., Труб В. М., Шестакова Л. Л., Шмелева Е. Я., Князев Ю. П., Крылова Э. Б., Кряжев М. Г., Лазуткина Е. М., Малинович Ю. М., Никуличева Д. Б., Палкин А. Д., Радбиль Т. Б., Самедова Н. Г., Тахтарова С. С., Шмелев А. Д., Яковенко Е. Б., Берестнев Г. И., Дасько А. А., Левицкий А. Э., Азарова Н. М., Карпов В. И., Мальцева Я. А., Морозов В. В., Рагозина И. Ф., Дронов П. С., Изотова Н. В., Северская О. И., Белякова И. Ю., Зубова Л. В., Ляпон М. В., Мечковская Н. Б., Павленко А. А., Рахматуллина Э. А., Топорова Т. В., Фатеева Н. А., Малинович М. В., Российская академия наук. Институт языкознания
Published: М. Индрик
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description:519 с.
ISBN:978-5-91674-130-8