LEADER 01684nam0a2200301 i 4500
001 RU/БФУ им.И.Канта/BOOK/85/С 561-092125
005 20170619000000.0
010 |d 0.80 р. 
100 |a 20101008d1958 |||y0rusy0250  
101 0 |a rus 
102 |a RU 
105 |a y z 000yy 
200 1 |a Советская литература  |e [сб. ст.]  |f Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, Филол. фак.  |g [ред. Ф. А. Абрамов [и др.] 
210 |a Ленинград  |c Изд-во Ленингр. ун-та  |d 1958 
215 |a 192 с. 
225 2 |a Ученые записки Ленинградского университета им. А. А. Жданова  |h № 254  |i Филологический факультет  |i Серия филологических наук 
600 1 |a Лавренев  |b Б. А.  |g Борис Андреевич  |c рус. писатель  |f 1891-1959 
600 1 |a Маяковский  |b В. В.  |g Владимир Владимирович  |c рус. поэт  |f 1893-1930 
600 1 |a Горький  |b М.  |g Максим  |c рус. писатель, публицист  |f 1868-1936 
606 |a Литературоведение 
610 1 |a 20 В. 
686 |2 rubbk  |a 85(2Рос=Рус)6 
686 |2 rugasnti  |a 17.09.91 
702 1 |a Абрамов  |b Ф. А.  |4 340 
712 0 2 |a Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова  |b Филологический факультет 
801 0 |b БФУ им.И.Канта  |a RU  |c 20101008 
801 1 |b БФУ им.И.Канта  |a RU  |c 20170619 
852 5 |a БФУ им.И.Канта  |m 72850  |b НА  |j 85  |p RU